Biên bản họp đại hội doanh nghiệp huyện Eakar

 

Hôm nay ngày 02/12/2011, tại Hội trường UBND huyện Eakar diễn ra Đại hội thành lập Hội Doanh Nghiệp huyện Eakar lần thứ I ( nhiệm kỳ 2011-2015 ).

Thành Phần tham dự :

I/ Đại diện chính quyền và Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh ĐăkLăk:

– Ông Ngô Việt Hùng – Bí thư  huyện Eakar

– Ông Nguyễn Tấn Lộc : Phó Bí Thư – Chủ tịch UBND huyện Eakar

– Ông Huỳnh Kim Phổ – Phó chủ tịch UBND huyện Eakar

-Ông Kiều Thanh Dũng – Phó chủ tịch UBND huyện Eakar

– Ông Dương Thanh Tương – Chủ tịch Hiệp hội DN Tỉnh Đăk Lak

Và đại diện các Phòng ban, chính quyền Thị trấn, Huyện Eakar

II/ Đại diện Doanh Nghiệp :

–          Đại diện các DN đóng trên địa bàn huyện Eakar .

–          Đại diện các HTX đóng trên địa bàn huyện Eakar .

III/ Nội dung đại hội :

1/ Chào cờ tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

2/ Ông Huỳnh Kim Phổ – Phó chủ tịch UBND huyện Eakar đọc Quyết Định  thành lập hội DN Eakar số 2936/QĐ-UBND do UBND tỉnh ký ngày ….tháng 11 năm 2011.

3/ Ông Lê Văn Hồng – Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện Eakar .

-Giới thiệu đoàn Chủ tịch :

+ Ông Hồ Thanh Tân – Giám đốc DNTN TM Thanh Quang

+ Bà Nguyễn Thị Cẩm – Giám đốc DNTN TM&DV Ngọc Vũ

+ Ông Nguyễn Hồng Mạnh –  Giám đốc Cty TNHH MTV Lâm Nghiệp Eakar.

+ Ông Văn Thanh Cường – Phó GĐ Ngân hàng ĐT&PT Đông ĐăkLăk

+ Ông Nguyễn Quốc Huy – Giám đốc Cty TNHH XD Hoàng Hùng

-Giới thiệu đoàn thư ký :

+ Ông Khắc Văn Thành – Ngân hàng TMCP Công Thương ĐăkLăk – Phòng GD Eakar

+ Bà Võ Thị Nguyệt – Giám đốc DNTN TM xăng dầu Nguyệt Anh

4/ Ông Hồ Thanh Tân – Giám đốc DNTN TM Thanh Quang đọc Diễn văn Khai mạc Đại hội .

–          Hội Doanh nghiệp huyện Eakar là tổ chức xã hội – nghề nghiệp, do các doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện đứng ra thành lập, các hội viên là đại diện cho các doanh nghiệp tự nguyện tham gia, được cơ quan nhà nước có thẩm  quyền cho phép thành lập .

–          Mục đích : Hoạt động vì quyền lợi của DN và cộng đồng, vì lợi ích quốc gia, tập hợp, đoàn kết và hỗ trợ các doanh nghiệp  hoạt động có hiệu quả, trao đổi kinh nghiệm quản lý kinh tế, kỹ thuật, mở rộng thì trường nhằm đẩy mạnh hoạt động của từng DN, góp phần vào việc phát triển kinh tế – xã hội của huyện, phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước .

5/ Ông Văn Thanh Cường – Phó GĐ NHĐT Đông ĐăkLăk đọc Dự thảo Điều lệ hoạt động của DN

6/ Bà Nguyễn Thị Cẩm – Giám đốc DNTN TM&DV Ngọc Vũ thông qua dự thảo phương hướng hoạt động của Hội DN  Eakar .

7/ Ông Nguyễn Tấn Lộc, Chủ tịch – Phó BT huyện Eakar phát biểu ý kiến chỉ đạo

–          Hoàn toàn nhất trí với sự thành lập Hiệp hội DN Eakar .

–          DN đã tích cực giúp cho huyện nhà phát triển như : Công tác An sinh xã hội, xây nhà tình nghĩa, tổ chức các hoạt động hỗ trợ cho DN .

–          Hiện nay trên địa bàn huyện Eakar là 247 DN, chỉ tiêu thu Ngân sách Tỉnh giao cho huyện hơn 100 tỷ đồng . Vì vậy Hội Doanh Nghiệp cần động viên các DN nộp thuế, nên phát huy sự phát triển, đóng góp của các DN để giữ gìn an ninh, quốc phòng, xóa đói giảm nghèo, phát triển ổn định trên địa bàn huyện .

–          Đề ra các chương trình đào tạo con người, nhân lực của các Doanh Nghiệp tạo điều kiện DN phát triển

–          Luôn tập trung xây dựng các Doanh Nghiệp phát triển về số lượng lẫn chất lượng .

–          Hàng năm tổ chức các cuộc họp để trao đổi kinh nghiệm, giúp đỡ các Doanh Nghiệp yếu kém để cùng phát triển .

–          Bầu ra ban chấp hành để hội Hoạt động mạnh mẽ,

–          Đề nghị Ông Dương Thanh Tương – Chủ tịch Hội DN tỉnh ĐăkLăk tạo điều kiện giúp cho Doanh Nghiệp đi tham quan, học hỏi các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh .

–          Đề nghị Đ/c Huỳnh Kim Phổ, Kiều Thanh Dũng – Phó chủ tịch UBND huyện Eakar chỉ đạo các phòng chuyên môn tạo mọi điều kiện về thủ tục hành chính, không được để trì trệ . Uỷ Ban Nhân Dân huyện sẽ trực tiếp tham gia cùng Doanh Nghiệp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để doanh nghiệp phát triển .

8/ Ông Dương Thanh Tương – CT Hiệp hội DN Tỉnh Đăk Lăk phát biểu ý kiến chỉ đạo .

–          Tổ chức định kỳ 06 tháng/ lần họp hội nghị DN tích cực tham gia, phản ánh kiến nghị, đề xuất các vấn đề ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, để kiến nghị với chính quyền địa phương các cấp tìm giải pháp tháo gỡ và định hướng hỗ trợ doanh nghiệp  .

–          Kêu gọi các doanh nghiệp có điều kiện về tài chính ủng hộ quỹ, tạo quỹ để Hội doanh nghiệp hoạt động .

9/Thảo luận ý kiến của các Doanh Nghiệp :

–          Đến ngày tổ chức đại hội có 81Doanh nghiệp trên địa bàn huyện Eakar gia nhập Hội doanh nghiệp Eakar.

–          Đại diện các doanh nghiệp thống nhất cao các ý kiến chỉ đạo trên .

10/ Ông Hồ Thanh Tân – Giám đốc DNTN TM Thanh Quang giới thiệu nhân sự và bầu Ban chấp hành Hội doanh nghiệp .

Sau khi Đại diện các doanh nghiệp bàn bạc, bỏ phiếu tín nhiệm và thống nhất bầu ra Ban chấp hành, Ban kiểm tra cụ thể các thành viên như sau :

a/ Ban chấp hành:

STT

Họ và tên

Tên doanh nghiệp

Địa chỉ

Chức vụ

Ghi chú

01 Hồ Thanh Tân

DNTN TM Thanh Quang

Xã Eakmut

Chủ Tịch Hội DN

02 Nguyễn Thị Cẩm

DNTN TM&DV Ngọc Vũ

Thị trấn Eakar

Phó CT

03 Nguyễn Hồng Mạnh

Cty TNHH MTV

Lâm Nghiệp Eakar

Thị trấn Eakar

Phó CT

04 Văn Thanh Cường

Ngân hàng ĐT&PT

Đông ĐăkLăk

Thị trấn Eakar

Phó CT

05 Nguyễn Quốc Huy

Cty TNHH XD

Hoàng Hùng

Xã EaDar

Phó CT

06 Nguyễn Minh Trung

Cty TNHH SX&DV

Huy Phúc

Thị trấn Eaknop

Ủy viên

07 Dương Đình Trung

Cty TNHH Ô tô xe máy Trung Thạch

Thị trấn Eakar

Ủy viên

08 Nguyễn Thị Tâm

Cty TNHH TM Đức Thịnh

Thị trấn Eaknop

Ủy viên

09 Nguyễn Thị Thủy

Cty TNHH MTV

cà phê 721

Xã Cưni

Ủy viên

10 Hoàng Xuân Chính

Cty CP mía đường 333

Thị trấn Eaknôp

Ủy viên

11 Phan Đình Xuân

HTX Thống nhất EaÔ

Xã EaÔ

Ủy viên

12 Võ Thị Nguyệt

DNTN TM xăng dầu Nguyệt Anh

Xã Eatih

Ủy viên

13 Phan Đình Thái Anh

Trung tâm viễn thông Eakar

Thị trấn Eakar

Ủy viên

14 Nguyễn Viết Hưng

Nhà máy tinh bột sắn

Xã EaSar

Ủy viên

15 Trần Hữu Chính

Điện lực Eakar

Xã EaDar

Ủy viên

 

 

 

b/ Ban kiểm tra .

STT

Họ và tên

Tên doanh nghiệp

Địa chỉ

Chức vụ

Ghi chú

01 Khắc Văn Thành

Ngân hàng TMCPCT ĐăkLăk – Phòng GD Eakar

Thị trấn Eakar

Trưởng Ban Kiểm Tra

02 Lê Trọng Long

Cty TNHH Hưng An

Thị trấn Eaknop

Thành viên

03 Lê Văn Hưng

Cty TNHH XD Phước Thịnh

Thị trấn Eakar

Thành viên

11/ Ban chấp hành ra mắt và phát biểu nhận nhiệm vụ và giới thiệu Ông Huỳnh Kim Phổ Chủ tịch danh dự Hội doanh nghiệp huyện Eakar .

12/ Ông Hồ Thanh Tân – Giám đốc DNTN TM Thanh Quang  phát biểu ý kiến và bế mạc đại hội .

Đại hội kết thúc lúc 11h30 ngày 02 tháng 12 năm 2011. Biên bản này được lập thành 03 bản và có giá trị như nhau.

            Trân trọng !

                                    THƯ KÝ                                            CHỦ TỊCH HỘI DN EAKAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi gửi :

–          UBND tỉnh ĐăkLăk

–          Hiệp hội DN tỉnh ĐăkLăk

–          Lưu Hội DN huyện Eakar

 

Nguyễn Hà Linh

Doanh nhân trẻ xin  gia nhập Hội.


Sinh nhật: 19/10/1976
---------------------------------

Thư giãn cùng cây cảnh Eakar

Chắc hẳn trong chúng ta sau một ngày làm việc cần cù và hăng say thường sẽ có cảm giác tìm về một chút bình yên. Bình yên đó có thể là 1 bản nhạc trữ tình, 1 ca khúc đi cùng năm tháng của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn hoặc tìm về lại […]

Cây cảnh đẹp, độc, lạ

Năm nay chợ hoa ở TPHCM, Hà Nội hay Huế… xuất hiện nhiều cây cảnh với giá “khủng”, những cây cảnh ở Pleiku dù được người mua trầm trồ khen ngợi nhưng giá bán rất phải chăng. Chẳng hạn như chậu mai đỏ rực rỡ vô cùng ấn tượng được chào bán chỉ với giá […]

Khai trương Ngân Hàng Vietcombank Huyện Eakar

    Đón chào xuân mới, 02 tháng 12 năm 2013 , ngân hàng TM CP Ngoại thương chi nhánh DakLak đã làm lễ khai trương phòng giao dịch tại huyện Eakar.   Đến dự có Ông Trần Vĩnh Phúc – Giám đốc Ngân hàng Nhà nước , ông Huỳnh Kim Phổ – Phó Chủ […]


400 suất quà cho người nghèo huyện Eakar do Hội Doanh nghiệp Huyện Eakar trao tặng
Thư kêu gọi chung tay cùng ” Đông Ấm Eakar “

Tiêu điểm